Apie mus Apie mus
Pradžia > Apie mus > Apie Šeimų universitetą

Šeimų universitetas

 
ĮKVĖPKIME TĖVUS ĮKVĖPTI VAIKUS!
Kaip suteikti savo vaikui pasitikėjimo savimi ir atskleisti jo kūrybiškumą? Kaip padėti augančiam vaikui augti ir tapti stipria asmenybe? Kaip išgyventi paauglystėje siaučiančias audras? Štai ko savęs klausia daugelis tėvų. Deja, dažnai bendravime su savo vaikais dangstome esmę. Tik stiprus tėvų tarpusavio ryšys sukuria vaikui saugumo jausmą ir pasitikėjimą jais. O tai pažadina vaiko pasitikėjimą savimi ir leidžia skleistis jo kūrybiškumui.
 
MŪSŲ MISIJA
Padėti šeimoms nuolat turtinti tarpusavio santykius ir tapti laimingesnėmis.

METODIKA
Tarptautinė šeimų vystymosi federacija IFFD, Jungtinių tautų patarėja šeimos klausimais, Šeimų universitete pritaikė pasauliniu mastu pasitvirtinusį ir unikalų ugdymo metodą.
Šis metodas, 40 metų naudojamas šeimų iš 60 pasaulio šalių, pagrįstas atvejo analize (angl. case study). Tėvai analizuoja kasdienes šeimos situacijas asmeniškai, šeimoje, vėliau diskutuoja apie tai grupėse su kitomis šeimomis, dalijasi savo patirtimis, nuomonėmis ir taip tobulėja. Tokiu būdu tėvai mokosi išklausyti bei suprasti vienas kitą, tampa vieningesni, abu lygiaverčiai įsitraukia į vaikų auklėjimą ir tą patirtį perduoda savo vaikams.
DALYVIAI
Saviugdos programos dalyviais gali tapti bet kuri vaikus auginanti ar jų besilaukianti Lietuvos pora, nes IFFD metodas yra paremtas abiejų tėvų ar globėjų dialogu. Poros, norinčios dalyvauti Šeimų universiteto programoje, turi registruotis užpildydamos registracijos anketą.
Siekdami produktyvių tėvų diskusijų, užsiėmimus organizuojame be vaikučių. Dalyviai, po pažintinio-įvadinio susitikimo, įsipareigoja atsakingai ruoštis susitikimams bei poromis lankyti visus organizuojamus užsiėmimus. 
 
PROGRAMOS TRUKMĖ
Šeimų užsiėmimai organizuojami vieną kartą per savaitę, darbo dienų vakarais ir vyksta ne ilgiau nei 1val. 20min. Iš viso suplanuota 15 šeimų susitikimų, kurie tęsiasi 15 savaičių. Esant švenčių laikotarpiui, daroma pertrauka ir susitikimai nukeliami į sekančią savaitę.
Užsiėmimai organizuojami dviem etapais. Pirmosios grupės studijas pradeda spalio mėnesį, vėliau susibūrusios grupės - vasario mėnesį. Vasaros metu užsiėmimai nevyksta.
 
PROGRAMOS IŠLAIKYMAS
Savanorių moderatorių darbas programoje yra nemokamas ir VšĮ „Šeimų universitetas“ iš programų organizavimo negauna jokio uždarbio. Organizavimo išlaidoms (medžiagos parengimui, patalpų nuomai ir pan.) padengti šeimas prašome prisidėti parama Vilniuje ir Kaune  — 70 eurų, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje — 50 eurų, Marijampolėje, Vilkaviškyje ir kt. mažesniuose miestuose — 40 eurų. Prisidėjimas prie programos išlaikymo neturi būti kliūtis dalyvauti užsiėmimuose, tad kviečiame šeimas, kurioms nurodytos paramos sumos yra per didelės, registruotis ir nurodyti kokia suma galite prisidėti pagal galimybes. Visiems galintiems paremti ne tik savo, bet ir kitų šeimų dalyvavimą didesnėmis paramos sumomis esame labai dėkingi. Šeimų universiteto duomenys http://www.seimu.lt/index.php/apie-mus/parama/118
 
SUSITIKIMAI VYKSTA
Šeimų susitikimai šiais metais vyksta aštuoniuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Vilkaviškyje ir Kaišiadoryse.
Jei norite Šeimų universitetą pakviesti į savo miestą, suburkite 15 šeimų grupelę ir susisiekite su mumis!
 
MODERATORIAI
Moderatorius – Šeimų universiteto apmokymus baigęs ir nuolat besiugdantis šeimos žmogus, kuris porų susitikimo metu veda diskusijas iš anksto suplanuotomis ir šeimai aktualiomis temomis.
Moderatorius yra Šeimų universiteto lyderis, kuris:
  • padeda poroms kryptingai dalintis tėvystės patirtimi pagal IFFD metodą;
  • apibendrina šeimų diskusijas;
  • supažindina su Šeimų universiteto parengta teorine medžiaga;
  • skleidžia Šeimų universiteto idėjas ir skatina šeimas dalyvauti užsiėmimuose.
Savanoriška moderatoriaus veikla – tai ne tik tobulėjimas, siekiant savo bei kitų porų šeimyninės laimės, bet ir puiki galimybė įgyti naujų profesinių įgūdžių.
 
ŠEIMŲ UNIVERSITETO VERTYBĖS
 
Šeima
Vyro ir moters prigimtinio orumo bei laisvos valios pagrindu sudaryta santuoka, kuri įgyvendina gyvybės perdavimo ir jos atsakingo ugdymo misiją.
 
Šeimos vienybė
Žmona ir vyras šeimoje siekia darnios asmenų sanglaudos ir joje atsakingai augina savo vaikus. Šioje visavertėje asmenų sanglaudoje kiekvienas šeimos narys stengiasi puoselėti ištikimą meilę kitų narių atžvilgiu, gerai atlikti savo asmenines pareigas, kartu atsakingai priimti esminius sprendimus dėl šeimos gyvenimo.
 
Vaikai
Žmogaus gyvybė nuo pat jos pradėjimo akimirkos turi būti ir yra absoliučiai gerbiama, o gimęs vaikas atsakingai šeimoje gerbiamas ir auginamas kaip visavertis asmuo. Vaikai yra pilnateisiai šeimos nariai. Šeima turi būti aplinka, kur visapusiškai auga ir atsiskleidžia vaiko asmenybė. Vaikai šeimoje turi turėti pagal savo amžių tinkamas teises, pareigas, laisvę ir atsakomybę.
 
Vaikų ugdymas
Vaikų ugdymas yra nuolatinis procesas, kuris prasideda nuo vaiko pradėjimo akimirkos ir tęsiasi tol, kol vaikas išeina į savarankišką gyvenimą. Šeima yra pagrindinė aplinka, kurioje vaikas ugdomas – formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigos gali ir turi būti tik pagalba šeimai. Šeima turi padėti vaikui suvokti prigimtines ir nekintamas žmogiškąsias vertybes, taip sudarant pamatą savarankiškam suaugusio žmogaus gyvenimui.
 
Šeimos atsakomybė už vaikų ugdymą
Tėvai yra atsakingi už vaikų ugdymą, jie turi teisę ir pareigą aktyviai domėtis ir pagal šeimos nuostatas daryti įtaką vaikų ugdymui už šeimos ribų (darželyje, mokykloje ir kt.).
 
Visuomenė
Darni asmenų meilės ir solidarumo bendruomenė, pamatinių žmogiškųjų bei pilietinę visuomenę sutelkiančių vertybių kraitis bei jų perdavimo laidas.
 
Stipri šeima
yra tvarios piliečių visuomenės, t.y. mūsų valstybės Lietuvos, atsakingo sambūvio bei piliečių kuriamos vertės tolydaus augimo pamatas.
 
Šeimos vertybės
yra kiekvieno rezultatyvaus bendruomeninio, būtent, verslo, kultūros,valstybės, veikimo pamatas ir ilgalaikės sėkmės garantas. Tik tuomet, kada esame atsakingi, savo elgesį grindžiame tvirtomis šeimos vertybėmis ir iš čia kylančiais bendruomeniniais veikimo principais, tik tuomet kuriame išliekančią vertę sau ir piliečiams.
 
Žmonių sambūvio pagrindas
yra prigimtinė pagarba kito asmens orumui ir sąžiningumas, kuris kviečia mus elgtis su kitais taip, kaip ir mes norėtume, kad su mumis elgtųsi. Šeimose išugdyto įgūdžio bendrauti ir visame kame siekti sutarimo pagrindu audžiame piliečių tarpusavio pasitikėjimo audinį, atpalaiduojame savo kūrybines galias ir vaisingai dalijamės sukurta verte tuo pačiu skatindami tolesnį bendruomeninės vertės augimą.
 
Lietuvos piliečių visuomenės gerovė
remiasi pačių piliečių iniciatyvia, kūrybiška bei veržlia lyderyste, siekiant įgyvendinti individualiai ir bendruomeniškai išsikeltus tikslus savo asmens bei visos visuomenės labui. Ši lyderystė yra ugdytina ir visokeriopai skatintina kaip pati Lietuvos piliečių kultūros ir jos vertės raiška visose bendrabūvio srityse.
 
Lietuvos piliečių turtas
yra įvairiais talentais apdovanoti žmonės. Privalu sukurti kuo tinkamesnes sąlygas jų talentų sklaidai kultūroje, moksle, versle ir valstybės tarnyboje visos piliečių bendruomenės labui.
 
Jeigu esate visuomeniškai aktyvus ir atviras, mėgstantis bendrauti, siekiantis įgyti naujų žinių ir patirties savo asmeninėje ir šeimos laimės kūrime bei, pasidalindamas patirtimi, padėti kitoms šeimoms tapti laimingesnėmis, kviečiame Jus tapti Šeimų universiteto dalimi! Pakvieskite prisijungti vaikučius auginančius bičiulius, kolegas, darželio ar mokyklos bendruomenės tėvus ir turtinkite savo šeimų santykius drauge!